Chức năng chẵn lẻ (hay còn gọi là “chẵn lẻ momo”) trên ứng dụng MoMo cho phép người dùng chia đều số tiền một cách công bằng giữa các người tham gia một nhóm giao dịch. Ví dụ: khi bạn đi ăn nhà hàng với bạn bè và muốn chia đều tiền cho tất cả mọi người, bạn có thể sử dụng chức năng chẵn lẻ của MoMo để tính toán số tiền mỗi người cần trả.

Để sử dụng chức năng chẵn lẻ trên ứng dụng MoMo, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng MoMo
  2. Chọn mục “Chuyển tiền” trên màn hình chính
  3. Nhập số tiền cần chia đều và chọn nút “Chia đều”
  4. Nhập số người cần chia tiền và chọn “Tiếp theo”.
  5. Nhập số điện thoại của từng người cần chia tiền hoặc chọn từ danh sách liên hệ của bạn và xác nhận.
  6. Màn hình sẽ hiển thị số tiền mỗi người cần trả và bạn có thể chọn “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch.

Sau khi hoàn tất giao dịch, số tiền sẽ được chia đều giữa các người tham gia và mỗi người sẽ nhận được thông báo về số tiền mình cần trả.